Phát hiện gia cầm nhiễm H5N1 ở Cà Mau | VTCVTC | Ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện một đàn gia cầm bị bệnh chết, dương tính với H5N1.

source

You may also like...

%d bloggers like this:
Skip to toolbar