Liệt bàn tay – Trích Bài giảng bấm huyệt Thập Chỉ Đạo TCLT – Giảng viên Dư Quang ChâuHỌC THẬP CHỈ LIÊN TÂM CĂN BẢN CẢI THIỆN: Chứng đau vai gáy – Huyết áp cao, thấp – Lạnh tay chân – Mất ngủ Rối loạn tiền đình – Thiểu năng tuần…

source

You may also like...

%d bloggers like this:
Skip to toolbar